Stadscollectie x Boudewijn Bollmann


Voor het project Stadscollectie x Fotograaf kreeg fotograaf Boudewijn Bollmann een fragment van de houten uitwateringssluis uit de Stadscollectie Rotterdam toegewezen. Anders gezegd: een splinter uit de houten dam die de ontstaansgeschiedenis van Rotterdam in de 13e eeuw inluidde. Welke associaties roept dit bij hem op? En welk beeld maakte hij, in reactie op dit collectiestuk? Je ziet het in het tweeluik hieronder.

Rotterdam gaat gestaag de hoogte in, er is geen weg meer terug. Daarom is het goed om de blik ook af en toe naar beneden te richten – richting het fundament – en je zult je realiseren waar het ooit allemaal begon.

 

Links: een fragment van de houten uitwateringssluis uit de 13e eeuw. Rechts: het fundament van de stad, vastgelegd door Boudewijn Bollmann.

Boudewijn Bollmann over het beeld dat hij maakte naar aanleiding van ‘zijn’ collectiestuk, een deel van het dammetje in de Rotte die het begin van het huidige Rotterdam inluidde:

‘Rotterdam is de stad van hoog, hoger, hoogst. Wie over straat loopt wordt gedwongen de blik richting de hemel te richten, waar het inmiddels stikt van de torens. Ze staan er trots te wezen in de meest uiteenlopende gedaantes; kolossaal en fier, rank en sierlijk. Allemaal opgetrokken uit staal en beton. En voordat je het weet staat er weer een nieuwe toren bij, de hemel raakt langzaamaan vol. Onze stad noemen we Roffa.’

‘Maar ooit, zo’n duizend jaar geleden, begon het heel klein en een paar meter onder het huidige straatniveau. Voordat Roffa verrees was er Rotta, een vroegmiddeleeuwse nederzetting van boerderijen aan het veenriviertje de Rotte. Rond 1150 ging het dorpje door overstromingen ten onder. Zoals het echte Nederlands betaamt, werden er ijverig maatregelen genomen. In 1270 werd een dam gebouwd die het woedende water moest tegenhouden. Dit stuk hout is een splinter uit die oorspronkelijke dam. Staal en beton kenden de mensen toen nog niet, maar zonder dit simpele stuk hout was het piepkleine Rotta er niet geweest. En het moderne Roffa al helemaal niet.’

‘Rotterdam gaat gestaag de hoogte in, er is geen weg meer terug. Daarom is het goed om de blik ook af en toe naar beneden te richten – richting het fundament – en je zult je realiseren waar het ooit allemaal begon.’

Locaties foto Boudewijn Bollmann: Heemraadsplein & Maasboulevard

Meer over (het werk van) Boudewijn Bollmann? Bekijk zijn website