De nieuwe stadsmuseale functie Rotterdam


In juni 2021 gaf de gemeente Rotterdam een kwartiermaker en een programmamaker de opdracht om samen een nieuwe stadsmuseale functie voor Rotterdam te onderzoeken. Ook van Jou! is de titel van het rapport dat eind september 2021 bij de gemeente Rotterdam werd ingediend.

Ook van Jou, want het verhaal van de stad is van en voor alle Rotterdammers

De titel ‘Ook van Jou’ verwoordt de brede, overkoepelende ambitie om op termijn tot een Nieuwe Stadsmuseale Functie (NSF) te komen. Een NSF waar iedere Rotterdammer zich onderdeel van voelt. ‘Ook van Jou!’ refereert aan het verhaal van de stad, de discussie daaromtrent én aan de Collectie Rotterdam.

Download het rapport