De nieuwe stadsmuseale functie Rotterdam


In juni 2021 gaf de gemeente Rotterdam een kwartiermaker en een programmamaker de opdracht om samen een nieuwe stadsmuseale functie voor Rotterdam te onderzoeken. Ook van Jou! is de titel van het rapport dat eind september 2021 bij de gemeente Rotterdam werd ingediend.

Ook van Jou, want het verhaal van de stad is van en voor alle Rotterdammers

De titel ‘Ook van Jou’ verwoordt de brede, overkoepelende ambitie om op termijn tot een Nieuwe Stadsmuseale Functie (NSF) te komen. Een NSF waar iedere Rotterdammer zich onderdeel van voelt. ‘Ook van Jou!’ refereert aan het verhaal van de stad, de discussie daaromtrent én aan de Collectie Rotterdam.

Download het rapport ‘Ook van jou!’

Hoe dan?

Het rapport ‘Ook van jou!’ werd omarmt door de gemeenteraad, met een verzoek tot verdere uitwerking als gevolg. Deze uitwerking volgde in het najaar van 2022, met het rapport ‘Naar een nieuw stadsmuseum voor Rotterdam’.

Download het rapport ‘Naar een nieuw stadsmuseum voor Rotterdam’